drozd kvíčala Turdus pilaris

Drozd kvíčala je veliký jako kos černý. Délka těla je 25 – 26 cm a hmotnost 80 – 128 g. Svrchní stranu těla má tříbarevnou, hlava a kostřec jsou popelavé, záda má hnědá a ocas černý. Hruď je rezavě hnědá a hodně skvrnitá. Samice a samec se navzájem neliší. Mláďata mají hlavu a kostřec hnědé.

Žije v koloniích, mnohdy až 30 párů. Na zimu se ve velkých hejnech přesunuje na jih Evropy a Asie. Hnízdí v menších lesících, na polích, na březích rybníků se starými stromy, na okrajích lesů. Hnízdí v dubnu až srpnu jednou až dvakrát ročně. Hnízdo je důkladně vybudovaná hluboká miska ze stébel a stonků umístěná na stromech. Samice snáší 4 - 6 modrozelených vajec s hnědými skvrnami, na kterých sedí sama po dobu 10 - 13 dnů. O mláďata se poté starají oba rodiče po dobu asi 12 - 14 dnů. V současnosti u nás hnízdí téměř na celém území, od nížin až po více než 1300 m.n.m.

Zajímavosti

další název – kvíčala obecná; dříve byl hojně chytán a konzumován

Biotop

lesíky a pásová zeleň v zemědělské krajině a okraje lesů, na které navazují louky, lesotundra

Výskyt

od Francie a Norska po horní Jenisej a Amur

Potrava

doba hnízdění – kroužkovci, hmyz, další bezobratlí; podzim, zima – jeřabiny a jiné plody

Adoptujte zvíře (2000 Kč)

Staňte se patronem