dytík úhorní Burhinus oedicnemus

Dytík úhorní je veliký asi jako holub hřivnáč s krátkým silným zobákem a silnýma žlutýma nohama. Má velkou hlavu a nápadně velké žluté oči. Zbarven je světle hnědě s tmavými podélnými skvrnami. Za letu jsou patrné dvě bílé křídelní pásky. Samec a samice se navzájem neliší, mladí jedinci jsou světlejší a méně skvrnití. Délka těla je 40 – 44 cm, rozpětí křídel 76 – 88 cm a hmotnost 340 – 535 g.

Žije skrytě a létá za soumraku. Na podzim se sdružuje v menší hejna. Dytík úhorní je částečně tažný pták, ze zimovišť se vrací v dubnu a odlétá v srpnu až říjnu. Hnízdo je prostý důlek v zemi vystlaný jen několika stébly trav a mnohdy obkroužený kamínky, skořápkami apod. Mladí ptáci zpravidla zahnízdí až ve třetím roce života. Samice snáší 2 světlešedá skvrnitá vejce, na kterých sedí oba rodiče po dobu 24 až 26 dní. Mláďata vodí asi měsíc.

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem