hoko přilbový Pauxi pauxi

Zástupce řádu hrabavých se zavalitým tělem dostal své jméno podle zvláštní modravě šedé přilby nad čelem.  Délka těla se pohybuje kolem 90 cm, samci váží zhruba 3,5 kg, samice 2,6 kg. Většinou jsou obě pohlaví zbarvena černě s kovovým leskem a bílou spodinou těla a špičkou ocasu. Někdy je samice rezavá, s černou hlavou a tmavým skvrněním. 

Žije v párech nebo malých rodinných skupinkách v hustých mlžných lesích. Nejčastěji obývá horské svahy ve výškách od 500 do 2200 m n. m. Je aktivní ve dne, kdy hledá na zemi potravu. V nebezpečí a na noc vylétá do korun stromů.

Jednoduché hnízdo z několika větviček staví na stromě. Samice snáší 2 vejce, inkubace trvá 30-32 dní (v zajetí), 34-36 dní (v přírodě).

Momentálně jsou v zázemí zoo.

Zajímavosti

V Červeném seznamu IUCN je zařazen v kategorii ohrožených druhů. Jeho početní stavy klesají především kvůli lovu pro maso či pro rohovinovou přilbu a kvůli ztrátě přirozeného prostředí.

Biotop

horské mlžné lesy

Výskyt

Jižní Amerika (severovýchodní Kolumbie až západní Venezuela)

Potrava

rostliny i živočichové (semena, plody, hmyz, malí obratlovci)

Adoptujte zvíře (3000 Kč)

Staňte se patronem