holoubek diamantový Geopelia cuneata

Je jedním z nejmenších holubů a působí velmi subtilním dojmem. Délka těla je 19 – 24 cm, rozpětí křídel asi 35 cm a hmotnost 28 – 43 g. Vedle hrdličky chechtavé je nejčastěji chovaným ptákem řádu měkkozobí.

V otevřené australské krajině s řídkými křovinami a lesíky je hojným ptákem, potulujícím se za zdroji potravy a vody. V případě jejich nedostatku se masově přesouvá do jiných míst. Hnízdí a hřaduje na stromech, semena sbírá pouze na zemi, kde ostatně tráví většinu dne.

Samice snáší 2 bílá vejce, oba rodiče pak na nich sedí 12 až 13 dnů. Hnízdí celoročně, nejvíce od října do listopadu. V přírodě je často pozorován v párech nebo malých skupinkách. Jeho let je od jiných holubů odlišný (což platí i o dalších druzích rodu Geopelia), protože po několika úderech přiloží křídla k tělu, což vyvolává dojem vlnkovitého letu typického například pro šplhavce.

Momentálně je v zázemí zoo.

Zajímavosti

v poledních hodinách, kdy teplota rozpálené suché půdy v Austrálii dosahuje až 70 °C, se s oblibou sluní na zemi

Biotop

otevřená krajina s řídkými křovinami a lesíky

Výskyt

Austrálie

Potrava

travní semena

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem