holub chocholatý Ocyphaps lophotes

Délka těla je 31 – 36 cm, rozpětí křídel asi 40 cm a váží 150 – 250 g. Zúžené prapory vnějších ručních letek vydávají za letu charakteristický hvízdavý zvuk. Podobný zvuk je slyšet i z letícího hejna papoušků Bourkových; ornitologové se domnívají, že slouží k synchronizaci pohybu křídel v letící skupině.

Holub chocholatý se vyskytuje v suchých terénech s řídkými lesíky nebo jen ojedinělými stromy a křovinami. V posledních desetiletích bez potíží přechází do kulturní stepi a měst, učí se využívat i moderní napajedla různých vodárenských věží a žlabů pro dobytek. Ploché křehké hnízdo staví kolem 3 m nad zemí, často ve vidlici větví.

Samice snáší 2 lesklá vejce, na nichž sedí většinou sama po dobu 18 až 20 dnů. Mláďata opouští hnízdo ve věku 3 týdnů a za dalších 14 dnů jsou samostatná Pár může mít dokonce 5 – 6 snůšek do roka.

Zajímavosti

při toku samečci předvádějí výraznou chocholku i peří v různých postojích

Biotop

původně savany s ojedinělými stromy a křovinami, řídký buš v suchých oblastech, v současné době též v zemědělské krajině a městech

Výskyt

Austrálie

Potrava

semena a zelené listy různých bylin a trav, občas drobný hmyz

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem