holub hřivnáč Columba palumbus

Délka jeho těla je 39 – 45 cm, váží 290 – 600 g a rozpětí křídel je asi 75 cm. Původně byl vázaný na jehličnaté i smíšené lesy, ale v posledních desetiletích se sžívá s člověkem, takže v některých částech areálu hnízdí v městských parcích zcela běžně (západní Evropa, Blízký východ). V severnějších částech areálu je povětšinou tažný, středoevropští hřivnáči zimují v jižní Francii a Španělsku, zvláště v Pyrenejích. Ihned po návratu se projevují nápadným tokem v letu a chraptivým hlasitým houkáním.

Hnízdo tvoří jednoduchá plochá a řídká stavba ze suchých větviček v koruně stromu. Samice snáší 2 - 3 x ročně 2 bílá vejce, na těch sedí střídavě se samcem 16 až 17 dnů. Mláďata krmí rodiče zpočátku jen “holubím mlékem“, později semeny, a to obvykle jen dvakrát denně, ráno a večer. V ČR je tento holub běžný v lesích všech typů, začal hnízdit i v městských parcích a zahradách. Ojediněle u nás přezimuje.

Zajímavosti

je největším evropským holubem

Biotop

lesy a jejich okraje, městské parky, zahrady

Výskyt

Eurasie od Španělska po západní Sibiř a Irák; na kontinentu na severu až po 67. rovnoběžku

Potrava

semena stromů, bukvice, žaludy, zrní, pupeny, méně bobule, hmyz, žížaly a plži

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem