HOLUB WONGA Leucosarcia melanoleuca

Australský druh holuba s robustní postavou může vážit až 0,5 kg. Má šedomodrý hřbet a krémově zbarvené čelo. Spodní část těla je bílá, s tmavými skvrnkami. Nohy jsou červené. Samec se od samice neliší. 

Žije v lesích s hustým podrostem, kde se pohybuje po cestičkách, které si ptáci sami vyšlapávají. Potravu hledá na zemi. Žije většinou osamoceně nebo v páru. Hnízdo si staví na stromech, samička snáší 2 bílá vejce, na kterých sedí střídavě oba rodiče po dobu 16-18 dní. Ptáčata opouští hnízdo po 26-27 dnech.

Zajímavosti

Ozývá se jednotvárným houkáním, které se nese na velkou vzdálenost.

Biotop

husté deštné, vlhké eukalyptové lesy, zaletuje i do alejí podél cest a zahrad v blízkosti lesů

Výskyt

východní Austrálie

Potrava

semena, plody, bezobratlí