hrdlička divoká Streptopelia turtur

Délka těla je 26 – 30 cm, délka křídla 17 – 19 cm a váží 100 – 180 g. Žije v párech, avšak na podzim se slétá do hejn, která sbírají společně na strništích zrní. Na většině hnízdišť severně od Středozemního moře je tažná, dříve bylo právě Středomoří považováno za její hlavní zimoviště, ale pozdější výzkumy prokázaly, že většina hrdliček divokých tráví zimu v širokém pásu savan jižně od Sahary. Vyhledává různorodou parkovitou krajinu s kombinací stromů a keřů vhodných k odpočinku i hnízdění a volných terénů s nízkou vegetací, kde hledá potravu. Nevadí jí ani krajina intenzivně zemědělsky obdělávaná.

V saharských oázách umístí hnízdo bet problémů do korun datlovitých palem, v hustě zalidněné Evropě si klidně vyhlédne městský park. V ČR je běžně hnízdícím druhem. Do talířovitého hnízda v křoví, vytvořeného jen z několika klacíků, snáší samice 1x ročně 2 vejce. Oba rodiče sedí střídavě, mláďata se líhnou po 14 až 16 dnech. Krmí je samice i samec po dobu 3 týdnů.

Zajímavosti

hlas – hluboké, vrčivé turr turr turr, podle kterého dostala odborné jméno

Biotop

rozvolněné lesy, parky, zahrady

Výskyt

Evropa, Malá a Střední Asie, severní Afrika včetně saharských oáz

Potrava

převážně semena a plody plevelů a obilovin, někdy také hmyz a malí plži

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem