husa velká Anser anser

Je o něco menší než husa domácí. Zbarvení je celkově nenápadně šedohnědé, zadní část břicha a spodní ocasní krovky jsou bílé. Zobák je oranžový až červený, nohy také červené.

Často se zdržuje na zemi, pase se na polích nebo plave na vodě. Létá lehce, v řadě nebo v klínu, při letu je slyšet hlasité svištění křídel. Obvykle se vyskytuje v menších skupinách, po vyhnízdění i ve větších hejnech čítajících až tisíce jedinců.

Je tažným ptákem se zimovišti hlavně v severní Africe a Španělsku. Odlétá na přelomu října a listopadu, na hnízdiště se vrací od konce února.

Zajímavosti

je divokým předkem husy domácí

Biotop

močály, jezera, rybníky s dostatečně zarostlými břehy

Výskyt

Euroasie

Potrava

výlučně rostlinná, převážně trávy, ale i semena a kořínky

Adoptujte zvíře (3000 Kč)

Staňte se patronem