hvízdák eurasijský Anas Penelope

Hvízdák euroasijský je středně velká plovavá kachna s kratším modrošedým zobákem a zakulacenou hlavou. Délka těla je 45 – 51 cm, rozpětí křídel 71 – 85 cm a hmotnost 0,4 – 1 kg. Samec ve svatebním šatě má červeně hnědou hlavu se smetanově žlutým temenním proužkem a vínově červenou hruď. Samice je hnědavě zbarvená se zřetelným vlnkováním. Mláďata jsou hnědá.

Je to tažný druh, zimující v severozápadní Evropě, Středomoří, jižní Asii, Číně a v Japonsku. Hnízdí početně v jednotlivých párech na mělkých bažinatých vodách obklopen křovinatými nebo řídkými stromovými porosty. Hnízdo je plochá kotlinka, často mezi kameny, vystlaná rostlinným materiálem a prachovým peřím. Samice snáší 8 až 9 smetanově žlutých vajec, na kterých se pár v sezení střídá po dobu 24 až 25 dnů. Samec se účastní i vodění mláďat.

Zajímavosti

své jméno dostal podle hlasitého hvizdu, který vydává kačer; přes území ČR jen protahuje

Biotop

břehy větších vodních toků, jezera, rybníky i bažiny s bohatou okrajovou vegetací, v zimě často na moři poblíž pobřeží

Výskyt

severní Eurasie od Islandu po Čukotku

Potrava

pupeny a mladé výhonky, traviny i vodní rostliny, semena, zrní na polích, bobule, také hmyz a měkkýši

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem