kachnička mandarinská Aix galericulata

Kačer kachničky mandarínské ve svatebním šatu patří mezi nejzdobnější a nejkrásnější ptáky světa. Jako ostatní kachny sedající na větvích má kachnička mandarínská ostré drápy, které jí pomáhají při pevném uchopení větve, a dlouhý široký ocas, působící jako brzda ke zpomalení letu, když kachnička dosedá na větev.

Délka těla je 43 - 46 cm, rozpětí křídel 70 cm a hmotnost samce 630 g, samice 510 g. Největší aktivitu má kachnička mandarínská ráno a večer, kdy si začíná vyhledávat potravu. Během dne odpočívají na břehu nebo na stromech rostoucích podél břehů. Nevytvářejí trvalé páry, ale každý rok si hledají nového partnera. Po složitých zásnubních tancích vybírá samice místo pro hnízdo, což bývá nejčastěji dutina ve stromě nedaleko vody. Snáší 9 až 12 bílých až krémových vajec, na kterých sedí po dobu 28 až 30 dnů. Mláďata několik dní po vylíhnutí vyskáčou z hnízda na zem a matka je odvede na vodu. Po šesti týdnech se mladé kachničky stávají zcela soběstačnými.

Zajímavosti

V Číně si lidé dříve darovávali párek kachniček mandarínských v kleci jako symbol manželské věrnosti

Biotop

jezera, řeky a další vodní plochy obklopené listnatým lesem v podhůří nebo nevysoké pahorkatině

Výskyt

severovýchodní Čína, Japonsko, Sachalin a Korea, vysazena ve Velké Británii

Potrava

semena, často žaludy a obilí, zelené části rostlin, také hmyz, plži, červi, malé rybky

Adoptujte zvíře (2500 Kč)

Staňte se patronem