kajmánek trpasličí Paleosuchus palpebrosus

Jedná se o nejmenšího ze všech kajmanů. Patří do čeledi aligátorovitých. Kdo si není jistý, zda má před sebou aligátora nebo krokodýla, musí se příslušnému jedinci podívat na zuby. Ozubenou tlamu však není třeba otevírat a stačí jen pohled z dálky. U aligátorovitých jsou dolní zuby překryty horní čelistí (velký čtvrtý zub zapadá v horní čelisti do zvláštní jamky) a při zavřené tlamě tedy nejsou na rozdíl od zástupců čeledí krokodýlovitých a gaviálovitých vidět.

Samice, které jsou jako u všech krokodýlů menší než samci, dorůstají nanejvýš 120 cm. Samci pak měří 150 - 170 cm. Ačkoli se s oblibou zdržuje v proudící vodě, je méně vázán na vodní prostředí než jiné druhy a dny často tráví ukryt v podzemních norách. Má velký areál rozšíření, ale nikdy nevytváří početná společenstva. Samice staví z rostlin a zeminy hnízdo, kam naklade 15 - 25 vajec. Při teplotě 30 °C se za 90 – 105 dní líhnou 20 - 24 cm dlouhá a 35 - 45 g těžká mláďata.

Zajímavosti

méně vhodná kůže pro průmyslové pracování jej částečně ochránila před nelítostným lovem

 

Biotop

proudící vodní plochy

Výskyt

povodí Amazonky a Orinoka od Peru, Kolumbie a Ekvádoru přes Brazílii, Venezuelu až do Guayany

Potrava

potravu mladších jedinců tvoří vodní měkkýši a bezobratlí; hlavním zdrojem obživy jsou ale ryby

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem