kalous pustovka Asio flammeus

Velký je jako kalous ušatý, ale má delší křídla, rozpětí asi 1 m. Váží 250 – 400 g. Pustovky jsou nestálí ptáci. Objeví se tam, kde se přemnoží myši a zůstávají, dokud je dostatek potravy. Za tahu společně odpočívají a jsou bohužel často zastřeleny při podzimních lovech koroptví. Při hledání potravy létají nízko a loví i za denního světla.

V březnu a dubnu předvádí samec ve dne i večer svatební tanec nad hnízdištěm. Kalous pustovka je jediná sova, která dovede postavit hnízdo – je to zřejmě nutné, aby mohla zahnízdit v podmáčených nížinách. Hnízdo pod převislou vegetací vystýlá stébly. Na vejcích sedí pouze samice. Samec útočí na vetřelce v okolí hnízda střemhlavým letem. Snůška obsahuje 3 – 5 vajec, snesených během dvou dnů. V letech, kdy se přemnoží myši, může počet vajec stoupnout na 10 i více. Inkubace trvá 27 dnů. Ve věku 4 týdnů už dovedou létat, ale ještě nejméně 4 týdny trvá, než jsou schopna sama se i živit.

Zajímavosti

v ČR hnízdí nepravidelně a řídce, zimují u nás ale pustovky ze severních populací; v ČR patří k silně ohroženým druhům

 

Biotop

otevřená místa s vodou, vlhké louky a bažiny s roztroušenými křovinami a keři, pole

Výskyt

Eurasie, Severní a Jižní Amerika, Galapágy, Západoindické souostroví

Potrava

drobní hlodavci, méně ptáci, také larvy hmyzu a plži

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem