kapr obecný sazan Cyprinus carpio

Původní forma zvaná sazan má protáhlé tělo kompletně kryté šupinami, postupně pak bylo vyšlechtěno množství dalších forem lišících se anatomicky (např. vysokohřbetý), ošupením (lysec, naháč atd.) i barvou (zelená, zlatá, šedá, ale i modrá, černá nebo vícebarevní japonští KOI kapři). Mají výsuvnou bezzubou tlamu, kolem níž jsou čtyři vousky. Délka těla je až 1 m, váha až okolo 20 kg (rekordní kus měl okolo 1,5 m a 40 kg). Žije v hejnech - někdy malých, jindy čítajících stovky kusů.

Samec má v době rozmnožování po těle tzv. třecí vyrážku. Samice klade v několika třeních okolo miliónu jiker ročně. Vývoj jiker trvá 3 - 5 dnů. Kapři pohlavně dospívají ve 2 - 4 letech (v tropech už v 1 roce). Mláďata po vylíhnutí nejdříve klesají ke dnu, jelikož nemají plynový měchýř naplněný vzduchem, když jsou schopna plavat, míří z trdliště do domácích vod. Dožívá se i více než 40 let.

Zajímavosti

v teplých vodách ryby přibývají na váze mnohem rychleji - zatímco u nás má dvouletý kapr okolo 1 kg, v Africe i okolo 10 kg

 

Biotop

stojaté i tekoucí (hlavně pomalu tekoucí) vody, přednost dává těm s bahnitým dnem

Výskyt

původní rozšíření bylo úmoří Kaspického a Černého moře a Aralského jezera, teplé oblasti Asie od Kavkazu po Japonsko; dnes žije prakticky téměř po celém světě

Potrava

všežravec – plankton, vodní rostlinky a jejich části, hmyz, červi, měkkýši (zvláště škeble) nebo menší mrtvé rybky

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem