klipka hrotcová Heniochus acuminatus

Tělo má s boků stlačené, na hřbetě je jediná ploutev. Šupiny zasahují až na hřbetní i řitní ploutev. Ústa jsou malá, koncového postavení a vysunovatelná. Plynový měchýř má vpředu dva výběžky. Délka těla je 25 cm.

Je aktivní přes den, v noci odpočívá mezi korály nebo skalami. V oblastech, kde se vyskytuje jejich potrava, bývají vysoce teritoriální. Mláďata někdy obírají parazity z těl jiných ryb. Dospělci žijí jednotlivě nebo v párech, vzácně ve velkých skupinách. Mnohé klipky spolu žijí v párech, které spolu zůstávají po léta, možná i po celý život.

Larvální stádium trvá dlouho, od několika týdnů až do 2 měsíců; pro pozdní fázi larválního vývoje je typické stadium „tholichthys“, které má hlavu a přední část těla kryté kostěnými destičkami. Pro chov je nutno volit co nejprostornější nádrže.

Zajímavosti

starší názvy – klipka hrotnatá, zobec dlouhonosý, zobec žlutý

 

Biotop

hluboké lagunové a vnější útesy; vyskytuje se v hloubce 2 až 75 m, obvykle pod 15 m

Výskyt

Rudé moře, tropický Indopacifik

Potrava

zooplankton, občas bentičtí bezobratlí (bentos - společenstvo organizmů žijících na dně vod)

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem