kočkodan husarský Erythrocebus patas

Je klasickým příkladem pozemního kočkodana. Má plošší hlavu, silnější chrup s dlouhými horními špičáky a výše postavené tělo na krátkoprstých končetinách. Váží 4 - 13 kg, délka těla se pohybuje mezi 60 a 57 cm, délka ocasu je 50 - 75 cm. V každé skupině je jen jeden dospělý samec, který ji bedlivě hlídá před nepřáteli a při případném ohrožení na sebe upoutává pozornost dravce. Vůdcem tlupy je ale nejzkušenější samice

Zatímco pralesní opice využívají k dorozumívání desítky zvukových signálů, kočkodani žijící na volném prostranství si vystačí s několika základními hlasy. Za takového mlčenlivce byl považován i kočkodan husarský, dokud laboratorní pokusy neukázaly, že jeho hlasový repertoár je bohatší. Ozývá se však potichu, takže v přírodě na vzdálenost nad 100 m už není slyšet.

V době sucha je možné u napajedel zastihnout shromážděné kočkodany v počtu pětinásobně větším, než je normální velikost tlupy (30 - 40 zvířat). V největším poledním žáru zalehnou na tři hodiny do stínu, jinak jsou stále na nohou. Samice dává samci najevo svou ochotu k páření hrbením a nafukováním tváří. Většinou jedno mládě se rodí po 160 - 170 dnech březosti, do stáří dvou měsíců má černou barvu. Samice zůstávají v rodné skupině a mladí samci ve stáří 3 let odcházejí.

Zajímavosti

běhá ze všech opic nejrychleji (až 55 km/hod.), na špatných afrických silnicích předběhne každé auto

 

Biotop

travnaté a křovinaté savany

Výskyt

jižně od Sahary od Senegalu až do Etiopie a Keni

Potrava

ovoce a jiné plody, semena, tráva, nejčastěji různé části akácií, také různí živočichové včetně hmyzu, ještěrů a ptačích vajíček

Adoptujte zvíře (8000 Kč)

Staňte se patronem