kolpík bílý Platalea leucorodia

Je to pták mělkých vod, ve kterých loví drobné vodní živočichy. Potravu sbírá rozšířeným zobákem, kterým pohybuje ze strany na stranu. Délka těla je 70 – 95 cm, rozpětí křídel 115 – 135 cm a hmotnost 1,1 – 1,9 kg. Kolpík létá dost rychle, s krkem nataženým dopředu, chvílemi také plachtí. Obvykle létá s jinými jedinci v příčných řadách.

Hnízdí v koloniích, často ve společnosti s jinými druhy ptáků. Hnízdo si zakládají na polámaném slehlém rákosu a stavějí ho z rákosových a orobincových stébel, ale také z klacíků na křovinách nebo dokonce na stromech, zvláště na dubech. Hnízdo buduje samec společně se samicí a často je pár používá po několik let. Samice snáší vejce už koncem dubna, v květnu nebo v červnu. Ve snůšce bývají 3, někdy až 5 vajec. Jsou skvrnitá, ale při sezení tyto skvrny zmizí. Na vejcích se v sezení střídají oba partneři 24 až 25 dní. Také o mláďata se starají oba rodiče a mláďata si vybírají potravu přímo z jejich jícnu. Po 6 až 8 týdnech opouštějí mláďata hnízdo a v krátké době jsou schopna letu.

Zajímavosti

v době toku a hnízdění narůstá dospělým ptákům na hlavě krátká chocholka z nažloutlého peří ; v ČR je kriticky ohrožený, u nás hnízdí v současné době pouze v Jižních Čechách na Českobudějovicku

 

Biotop

mělké stojaté vody, pomalu tekoucí řeky s mělčinami a bahnitým dnem

Výskyt

roztroušeně jižní a střední Evropa, Asie po východní Čínu, severní Afrika

Potrava

larvy vodního hmyzu, červi, měkkýši, korýši, malé ryby a žáby, ale i úlomky vodních rostlin

Adoptujte zvíře (4000 Kč)

Staňte se patronem