komorník běloocasý Dascyllus aruanus

Patří do čeledi sapínovití. Sapíni jsou mořské, řidčeji brakické ryby. Hejna malých rybek, potulujících se nad okrajem čela útesu a kolem každého korálového trsu, patří většinou právě do této čeledi. Tělo sapínů je drobné, z boku zploštělé, postranní čára je nekompletní nebo přerušená. Na hřbetě je jediná ploutev, v přední části tvořená 8 – 17 trny. Délka těla komorníka běloocasého je 8 – 10 cm. Lze si ho splést s komorníkem černoocasým (Dascyllus melanurus), na rozdíl od něj má ocas bílý.

Zdržuje se v hejnech vysoko ve vodním sloupci. Samice klade jikry na substrát a samec je hlídá. Pohlaví se dá určit podle močopohlavní bradavky, která je nejlépe vidět, když jsou připraveni ke tření. U samců je úzká a mírně zašpičatělá, u samic je širší a tupá. Dožívají se kolem 4 let. Patří k nejodolnějším akvarijním rybám.

Zajímavosti

další názvy – panenka zebrovitá

 

Biotop

skalnaté nebo korálové útesy, vyskytují se v hloubce 0,5 – 20 m

Výskyt

Indický oceán a západní část Tichého oceánu

Potrava

zooplankton, bentičtí bezobratlí, řasy (bentos - společenstvo organizmů žijících na dně vod)

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem