kopřivka obecná Anas strepera

Kopřivka obecná je o něco menší než kachna divoká. Délka těla je 48 – 53 cm a hmotnost 0,5 – 0,8 kg. Obě pohlaví jsou světle hnědá, přičemž samec je světlejší. Od samice kachny divoké je lze rozeznat podle bílého křídelního zrcátka a u samce podle modrošedého zobáku.

Kopřivka obecná je částečně tažná, mnohdy přezimuje na nezamrzajících vodních plochách a v západní Evropě. Objevuje se většinou v párech nebo v malých skupinkách, někdy i samostatně mezi kachnami divokými. Hnízdí jednou ročně, od dubna do července, na hnízdiště přilétají již v párech. Hnízdo mívají umístěno na zemi, většinou na suchých místech blízko vody, na ostrůvcích rybníků, na březích. Bývá dobře ukryto ve vysokém rostlinném porostu, staví jej ze suchých stébel trav a suchého listí, vystýlá prachovým peřím. Samice snáší 8 až 12 smetanově žlutých vajec, na kterých sedí sama po dobu 26 až 28 dnů. Mláďata jsou nekrmivá, samice je pouze doprovází.

Zajímavosti

potravu sbírá především ve vodě, nepotápí se, jen „panáčkuje“

 

Biotop

mělké stojaté vody s bohatou vegetací, spíše v nižších polohách

Výskyt

Evropa, Asie, Severní Amerika

Potrava

převážně rostlinná - především mladé výhonky, listy a kořeny vodních rostlin, někdy i zrní (v zimovištích rýže)

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem