kos černý Turdus merula

Délka těla je 23 – 29 cm, rozpětí křídel 34 – 38 cm a hmotnost 75 – 135 g. Samec je celý černý s oranžově žlutým zobákem a kroužkem okolo očí. Samice je hnědavá s bělavějším hrdlem a nezřetelně skvrnitou hrudí. U nás patří mezi nejznámější ptáky a úspěšně byl introdukován do jihovýchodní Austrálie, odkud se rozšířil do Tasmánie a na Nový Zéland.

Jde o původně lesního ptáka, který se od poloviny 19. století začal přizpůsobovat blízkosti lidských sídel. Ve vesnicích a městech má totiž lepší potravní i hnízdní podmínky. Jižní populace jsou stálé, severnější se většinou na zimu stahují jižněji, popřípadě k lidským obydlím. Je samotář, jen v době hnízdění žije v páru. Hnízdo z trávy, listí, větviček a hlíny staví pouze samice. Bývá umístěno nízko na keřích nebo na stromech (lesní populace), na římsách budov, ve výklencích (městská populace). Samice snáší 2 - 3krát ročně 3 - 5 vajec, ze kterých se po 13 - 15 dnech líhnou mláďata.

Zajímavosti

potravu hledají na zemi a v hrabance, nehrabají nohama, ale zobákem odhazují spadané listí; starší název – kos obecný

 

Biotop

původně lesy, dnes v blízkosti lidských sídel

Výskyt

Evropa, severní Afrika, od Malé Asie v pruhu po Jihovýchodní Asii

Potrava

hmyz, červi, měkkýši, bobule a jiné plody

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem