krokodýl nilský Crocodylus niloticus

Krokodýl nilský je impozantní tvor. Největší jedinci měří kolem 6 m, váží až 1000 kg a dokážou ulovit i žirafu. Jsou známy dokonce případy, kdy krokodýl nilský neváhal napadnout slona. Mnoho historek a příběhů bylo také napsáno o lidožravých krokodýlech. Velký krokodýl nilský může člověka opravdu snadno zabít a sežrat, nicméně lidé mu jsou nesrovnatelně větší hrozbou než on jim, o čemž svědčí skutečnost, že v mnoha částech původního areálu byl již zcela vyhuben.

Samice nestavějí hnízda, ale vajíčka, kterých může být i přes 90, zahrabávají na vhodném místě na břehu. Snůšku hlídají oba rodiče. Mláďata se začínají líhnout asi po třech měsících a jejich volání, které je slyšet až na 20 m daleko, je pro samici znamením, aby snůšku odkryla a pomohla jim ven. Malí krokodýlci se často ozývají ještě z uzavřených vajíček. Samice jim v případě potřeby usnadňuje lihnutí tím, že vezme vajíčko do mocných čelistí, jemně je nakřápne a převracením v tlamě sama uvolní mládě ze skořápky. Malé krokodýlky pak samice opatrně sbírá do tlamy a po skupinkách je odnáší do vody, kde je na bezpečném místě vypouští. Mláďata se ve vodě drží pohromadě a rodiče je pak několik týdnů až měsíců střeží.

Momentálně je v zázemí zoo.

Zajímavosti

jako úkryty si v březích vyhrabává až přes 10 m dlouhé nory, které někdy využívá více jedinců najednou, suché období dokáže překonat zahrabaný v bahně

 

Biotop

obývá jak velké řeky a jezera, tak močálovité zaplavované oblasti a snáší i brakickou vodu

Výskyt

jižní Egypt a celá Afrika na jih od Sahary, Madagaskar

Potrava

antilopy, pakoně, buvoli, lvi, gepardi nebo jiní krokodýli, díky svému ocasu dokáže ulovit i ptáka na větvi, nemůže kousat, proto kusy masa polyká celé

Adoptujte zvíře (10000 Kč)

Staňte se patronem