kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum

Kulíšek nejmenší je nejmenší evropská sova, velká je asi jako špaček. Délka těla je 16 – 18 cm, rozpětí křídel asi 45 cm a váží 55 – 80 g. Na sovu má poměrně malou hlavu. Závoj kolem očí je pouze naznačen.

Na svou velikost má neobyčejně vyvinuté spáry. Kořist loví i za dne, kdy je velmi čilý. Často se mu podaří polapit drobného ptáka. Na oběť číhá na větvi, a když sedí, charakteristicky pocukává ocáskem. Jakmile si vyhlédne kořist, pustí se za ní a často ji uchvátí v letu. Nad volnými prostorami obvykle neloví, při útoku na kořist se zdržuje mezi stromovými nebo křovinatými porosty.

Už od prosince se samec ozývá melodickým pískáním a samice mu hlubším hlasem odpovídá. Hnízdo si zakládá v dubnu nebo květnu ve stromových dutinách, nejraději po datlech, rád se však nastěhuje i do vyvěšené špaččí budky. Samice snáší obvykle 4 až 6 vajíček, na kterých sedí sama 28 dní. Mláďata krmí kulíšek nejmenší hmyzem a drobnými ptáky nebo savci.

Zajímavosti

dokáže ulovit i větší kořist, než je sám; z nadbytečné kořisti si dělá zásoby

 

Biotop

staré jehličnaté nebo smíšené lesy, hlavně v horách

Výskyt

severní a střední Evropa, zalesněné oblasti severní Asie

Potrava

drobní ptáci do velikosti kosa a savci (především hraboši), mláďata krmí i hmyzem

Adoptujte zvíře (2500 Kč)

Staňte se patronem