kusu liščí Trichosurus vulpecula

Srst může mít barvu šedou, hnědou, černou, ale i krémovou nebo bílou. Tolik „převleků“ nemá žádný jiný vačnatec. Jeho chundelatý ocas končí naspodu lysou ploškou. Délka těla je 35 – 55, délka ocasu 24 – 40 cm a váha 1,5 – 4 kg. Je to noční, stromové zvíře. Žije samotářsky. Zatímco v příměstském prostředí žije v průměru 1,5 jedince na hektar, v lesích je hustota populace bezmála dvojnásobná. V době páření se ozývá praskavými, daleko slyšitelnými zvuky, které znějí ja „ka – ka - ka“. Po 17 až 18 dnech březosti rodí samice většinou jedno mládě, které zůstává 3 měsíce přisáto k  bradavce ve vaku matky. Další 2 měsíce je ve vaku volně a několik měsíců poté ještě zůstává s matkou, která jej nosí na svém hřbetě. V zajetí se kusu dožívá 15 let, v přírodě jich přežije první rok sotva čtvrtina. Nechybělo mnoho a kusu mohl být kvůli žádané kožešině vyhuben. V současné době je počet zvířat uspokojivý.   

 

Zajímavosti

po stromech šplhá velice obratně, k čemuž mu dopomáhá postavení prstů na nohou a chápavý ocas

Biotop

lesy, křoviny, okraje polopouští i parky a zahrady ve městech

Výskyt

střední a východní Austrálie, Tasmánie, vysazen na Novém Zélandě

Potrava

všežravec - převažuje rostlinná potrava - listy blahovičníků, květy, plody všeho druhu, vejce a mláďata ptáků, hmyz, ve městech vybírá i odpadky z popelnic

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem