kvakoš noční Nycticorax nycticorax

Délka těla je 56 – 65 cm, rozpětí křídel 105 – 112 cm a váží 0,5 – 0,8 kg. Loví obvykle za šera, k večeru nebo brzy ráno. Přes den odpočívá. Je velmi společenský, zdržuje se v koloniích, často pohromadě s jinými volavkovitými ptáky. Na jednom stromě nebo keři bývá i několik hnízd, která kvakoš staví z klacíků, naházených ledabyle přes sebe. Na keřích bývají hnízda ve výšce jednoho až pěti metrů, na stromech až přes dvacet metrů vysoko. Se stavbou hnízda začne samec a pak k sobě láká samici. Ta pokračuje ve stavbě sama, ale materiál jí přináší samec.

Samice snáší 3 – 5 vajec a zasedne už při prvním. Za 20 – 23 dní je vylíhnou mláďata. Rodiče je na hnízdě velmi pečlivě krmí 21 až 28 dní. Pak se mláďata rozlézají po okolních větvích a ve stáří 6 týdnů začínají poletovat. Často však při vyrušení opustí hnízdo mnohem dříve. V současné době je typickým i když jen vzácně viděným ptákem rybničnatých oblastí jižních Čech.

Zajímavosti

své jméno dostal podle výrazného kvákavého hlasu; v ČR patří k silně ohroženým druhům

 

Biotop

močálovitá a bahnitá místa, hustě porostlá křovinami, rákosím, ostřicemi i vysokými stromy

Výskyt

teplé oblasti Evropy, Asie, Afriky a Ameriky; v ČR je vzácný

Potrava

ryby, žáby, hmyz, měkkýši, červi, drobní korýši

Adoptujte zvíře (2000 Kč)

Staňte se patronem