ledňák obrovský Dacelo novaeguineae

Tento největší zástupce čeledi ledňáčkovitých měří 39 – 45 cm a váží 310 – 480 g, samice je větší něž samec. Ledňáčci nemají prakticky žádný jazyk, zbyla z něj jen malá záklopka hrtanu sloužící při polykání. Mezi lidmi je velmi oblíben a bývá úspěšně chován v zajetí.

Ledňák obrovský je stálý a po celý rok přísně udržuje teritorium. Hnízdí v dutinách stromů , které příslušný pár nebo skupina ptáků využívá mnoho let po sobě.

Samice snáší 2 až 5 vajec, ze kterých se líhnou mláďata asi za 24 dní. Při vysezování vajec a krmení mláďat mu často pomáhá jeden i více ledňáků, kteří doposud nezaložili vlastní rodinu. Potravně je ledňák obrovský do značné míry závislý na plazech a hmyzu. Loví je z vyvýšených míst. Nestavitelné části vyvrhují ve formě vývržků. Často se ozývá chechtavými zvuky. Starší název: ledňáček obrovský.

Zajímavosti

dokáže ulovit až metrového hada, kterého utluče mohutným zobákem - byl proto oblíben u australských osadníků, kteří ho vysazovali na svých farmách

 

Biotop

suché eukalyptové lesy, ale i parky a zahrady

Výskyt

dříve jen ve východní Austrálii, vlivem opakovaného vysazování dnes i jihozápad Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland

Potrava

hadi, ještěři, hmyz, drobní savci a mláďata ptáků

Adoptujte zvíře (6000 Kč)

Staňte se patronem