leskoptev nádherná Lamprotornis superbus

Nápadně lesklé peří dalo jméno několika blízkým rodům těchto špačkovitých ptáků. Délka těla je 19 – 21 cm a hmotnost 52 – 77 g. Žije v malých hejnech. Většinu času tráví ve společnosti jiných ptáků při sběru potravy. Leskoptve nocují na osamocených vysokých stromech, kde samečci pořádají hlučné koncerty.

Lze ji spatřit na hřbetech větších zvířat (zebra, buvol nebo gazela), kde zbavuje svého hostitele obtížného hmyzu a chytá vyplašený hmyz při pohybu větších zvířat. Hnízdo je velká stavba z travin, kulatého nebo hruškovitého tvaru, s postraním vchodem. Je téměř vždy umístěno na trnitém stromě až do výše 6 m. Hnízdo může být postaveno i v dutině stromu. Po 12 – 13 (17) dnech se z 3 – 4 vajec línou ptáčata. Sedí výhradně samice. Po 3 týdnech jsou schopna letu. Rodiče je krmí ještě asi 14 dnů. V případě dostatku potravy může leskoptev zahnízdit až 3x za rok.

Zajímavosti

dříve byla známá pod názvem leskoptev tříbarvá

 

Biotop

zemědělsky nebo pastevecky využívaná krajina se skupinami akácií

Výskyt

východní Afrika

Potrava

živočišná i rostlinná – nejčastěji hmyz, bobule a semena

Adoptujte zvíře (2000 Kč)

Staňte se patronem