liška obecná Vulpes vulpes

Jedna z nejběžnějších našich (i evropských) šelem. Délka těla 50 - 80 cm. Délka ocasu je 30 - 45 cm, výška v kohoutku 35 - 40 cm a hmotnost 3 - 10 kg. Liška je neobyčejně přizpůsobivá a mění způsob života (aktivita, chování, potrava, domovské okrsky aj.) podle podmínek prostředí. Kromě doby páření a péče o mláďata žije samotářsky. Úkryty opouští za soumraku a v noci, ale na klidných místech ji lze zastihnout i přes den. Odpočívá v houštinách, skalních dutinách, potrubí melioračních kanálů či v norách (někdy obývá společně s jezevci i jejich doupata).

V místech vysoké populační hustoty lišky žijí i ve skupinách, v nichž se rozmnožují pouze vůdčí samice. Říje probíhá od ledna do března a po 52 - 53 dnech březosti rodí samice v březnu až květnu obvykle 4 - 5 (3 - 10) mláďat. Osamostatňují se po 3 měsících, pohlavně dospívají ve stáří 10 měsíců a nové území hledají nejčastěji do okruhu 6 - 14 km od místa narození. V našich podmínkách se dožívají nejvyššího stáří okolo 8 let, avšak jedinci staří 6 let představují pouze 1 - 4% populací.

Zajímavosti

krátkodobě se pohybuje na území o rozloze několika desítek či set hektarů, dlouhodobá teritoria mají rozlohu od 2,5 do 20 km²

 

Biotop

rozličný - lesy, parky, zahrádkářské kolonie u velkých měst, i horské rokle a písečné duny na mořském pobřeží

Výskyt

Evropa, severní Afrika, severní a střední Asie, Severní Amerika; vysazena byla v Austrálii a na Novém Zélandu

Potrava

všežravec - drobní hlodavci, také hmyz, měkkýši, lesní plody a jiná rostlinná potrava; v zimě a v období péče o potomstvo - zajíci, srnčata, bažanti, kachny, domácí drůbež

Adoptujte zvíře (6500 Kč)

Staňte se patronem