los evropský Alces alce alces

Los evropský dosahuje až velikosti koně. Délka těla 1,9 - 2,8 m, výška v kohoutku 1,5 - 2,2 m, délka ocasu 7 - 13 cm, hmotnost 240 až 600 kg. Charakteristický vzhled mu dává poměrně krátké tělo na vysokých nohách a s nápadným hrbem v kohoutku. Dalšími znaky jsou protáhlá klabonosá hlava v převislým horním pyskem a kožovitý lalok na spodní straně krku.

Od ostatních jelenovitých se los v mnoha směrech liší, počínaje samotářským způsobem života (mimo období říje) až po vysoký stupeň mobility (několika set kilometrové potulky). Stálý domovský okrsek mívá rozlohu až přes 90 km². Říje trvá od srpna do října, samec se páří s více samicemi (polygynie) a 1 – 2 mláďata se po 226 – 264 dnech rodí v dubnu až květnu. Nejvyšší zaznamenané stáří je 22 let, v přírodě bývá reálný věk dožití asi poloviční.

V současné době se stálý výskyt losů (asi 10 jedinců) soustřeďuje v pohraniční jihovýchodní části Šumavy na pravém břehu vodní nádrže Lipno, odkud jednotlivě zabíhají nejen na levý břeh do okolí Frymburku a západním směrem ke Stožci, ale i na sever více do vnitrozemí.

Zajímavosti

je vynikající plavec, překoná bez větších problémů i široké řeky a mořské úžiny

 

Biotop

souvisleji zalesněná krajina s dostatkem mokřadů

Výskyt

lesnatá část Eurasie od Skandinávie a Polska po střední Sibiř a západní Mongolsko; střední Evropa je migračním prostorem pro potulující se losy z polského území

Potrava

listy, výhonky, pupeny i kůra měkkých dřevin, traviny, vodní rostliny a jehličí borovic

Adoptujte zvíře (3000 Kč)

Staňte se patronem