lyska černá Fulica atra

Lyska černá je všeobecně známý pták, celý černý s bílým zobákem a bílou lysinou na čele. Na prstech má plovací lemy. Délka těla je 35 – 42 cm a hmotnost 0,6 – 1 kg. Žije na stojatých vodách a pomalých řekách. Vyskytuje se až do poloh 3500 m n. m. Při plavání trhavě pohybují hlavou a občas se i potápí. Nejsou to nijak vynikající letci a při startu se dlouho rozbíhají po hladině. Lysky jsou známy svojí agresivitou v době rozmnožování. Při seznamovacím ceremoniálu zdvihá lyska křídla a napřimuje hlavu, takže její bílý zobák a štítek jsou dobře viditelné. Působí tak velmi výhrůžně. Hnízdo si staví samec a samice společně na mělké vodě nejčastěji v plovoucí vegetaci, vede k němu zpravidla můstek. Od dubna do července snáší samice 6 - 10 vajec, inkubace trvá 21 - 26 dní. Oba rodiče sedí na vejcích a podílejí se na krmení mláďat. Ta hnízdo opouštějí po třech až čtyřech dnech.

Zajímavosti

mláďata mají červeně zbarvenou hlavu, bílá lysinka se jim vytvoří až na podzim

Biotop

všechny typy vod a mokřadů, a to i v lidských sídlech

Výskyt

Eurasie v pruhu od Azor po Japonsko, dále Indie, Austrálie, Nový Zéland, Tasmánie a některé ostrovy Indonésie, severní Afrika

Potrava

zelené části rostlin a semena, také měkkýši, červi a hmyz

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem