lžičák pestrý Anas clypeata

Je to typická kachna mělkých vod s okraji porostlými krátkou hustou vegetací. Délka těla je 43 - 56 cm, rozpětí křídel 70 - 85 cm a hmotnost 0,4 - 1,1 kg. Velký lžícovitý zobák s lamelovými okraji slouží lžičákovi k procezování svrchní vrstvy vody, z níž zachycuje drobné živočichy a rostlinná semena. Po většinu roku žije v párech nebo malých skupinkách čítajících do 20 jedinců. V dobách zimního a jarního tahu se shlukuje do poměrně velkých hejn. Ne všichni lžičáci jsou ovšem tažní. Jedinci hnízdící v příznivém podnebí mírného pásu se nikam nestěhují. Lžičáci pestří uzavírají páry zpravidla již v prosinci. Jedné samici se přitom často dvoří skupinka až dvanácti samců. Hnízdo lžičáka bývá nejčastěji vystavěno na zemi, v těsné blízkosti vodního břehu. Tvoří ho prohlubenina v zemi, výjimečně ve vrstvě suché trávy, větviček, listí apod., vystýlá jej prachovým peřím. Samice snáší 6 až 14 šedozelených vajec, na nichž sedí sama po dobu 22 až 23 dnů. Mláďata vodí samice 6 až 7 týdnů. Dožívá se až 16 let.

Zajímavosti

když lžičák vzlétá ze země, vydává údery křídel typický chřestivý zvuk; je pravděpodobné, že může sloužit jako signál označující jeho teritorium; v České republice patří mezi kriticky ohrožené druhy

Biotop

vodní nádrže s volnou vodní plochou, bohatými mělčinami a často se zaplavenými porosty rákosin, které přeházejí v louky , bažiny

Výskyt

severnější části Eurasie a Severní Ameriky

Potrava

plankton, měkkýši, korýši, larvy hmyzu, části rostli, semena

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem