orel skalní Aquila chrysaetos

Lidé mu v pohádkách a bájích pro jeho velikost, sílu a neohroženost přisoudili roli krále ptactva. Jde vskutku o impozantního ptáka. Jeho hmotnost je 2,9 – 6,7 kg, délka těla 75 – 90 cm a rozpětí křídel 190 – 227 cm. Zejména v Evropě je jeho dnešní rozšíření ovlivněno člověkem. Z nižších poloh téměř vymizel a zůstal jen v některých horstvech.

Hnízda si buduje většinou na nepřístupných místech v puklinách a výklencích vysokých skalních stěn, méně často v korunách věkovitých stromů. Samice snáší 1 - 3 šedohnědě skvrnitá vejce, na kterých sedí 41 - 45 dní. Podobně jako u jiných orlů mladší sourozenec většinou podléhá útokům staršího.

Pohlavní dospělosti dosahuje až v pátém či šestém roce života. Orel skalní je známý svou dlouhověkostí, v chovu se dožil téměř 60 let. Loví střemhlavým pádem z výšky, v rovinatých oblastech kořist pronásleduje; někdy loví oba členové páru společně.

Zajímavosti

patří mezi sokolnicky využívané dravce, a to zejména ve Střední Asii, kde jej cvičí na lov lišek a vlků; v ČR patří ke kriticky ohroženým druhům

 

Biotop

nejrůznější typy prostředí - od stepi po lesnatou krajinu, od pouště po tundru, od nížin po vysoké hory

Výskyt

Euroasie, severní Afrika a Severní Amerika

Potrava

středně velcí savci a ptáci, výjimečně větší zvířata - srnčata a jehňata, v zimě i mršiny

Adoptujte zvíře (10000 Kč)

Staňte se patronem