sysel obecný Spermophilus citellus

Syslové jsou zvířata vysoce společenská. Žijí v koloniích o desítkách až stech jedinců. Ukrývají se v norách o průměru 7 – 12 cm. Nejčastější jsou v koloniích jednoduché úkrytové chodby, kam rychle zaběhnou, když zjistí nějaké nebezpečí. Hnízdní nora je delší (1,5 – 6 m), hlubší (30 – 80 cm) a s prostornou komorou na konci.

Nejčilejší jsou v časných dopoledních hodinách a odpoledne, neustále panáčkují a rozhlížejí se. Spatří-li některý z nich něco neobvyklého, ostře pískne a zmizí v nejbližší noře. Syslové se rozmnožují jednou ročně. Březost trvá 25 – 28 dní. Samice mívá obvykle 4 – 6 mláďat (výjimečně i 11). Při porodu jsou holá a slepá, srstí porůstají od třetího dne života. Prohlédnou po 4 týdnech, další 2 týdny ještě sají. Koncem léta tvoří 2/3 osazenstva kolonií tohoroční jedinci, dvouletých je asi ¼ a zbytek připadá na sysly tříleté a starší. Jen nepatrná část jedinců se v přírodě dožívá 6 až 8 let.

Více o syslech se můžete dozvědět ZDE

Zajímavosti

v 50. letech byl u nás hojný, dnes je druhem velice vzácným - za hlavní příčinu se považuje radikální změna zemědělského hospodaření; v ČR patří mezi kriticky ohrožené druhy

 

Biotop

otevřená bezlesá krajina, step

Výskyt

střední a východní Evropa po Ukrajinu

Potrava

mladé šťavnaté výhonky trav, semena, drobný hmyz; zásoby potravy si nedělají

Adoptujte zvíře (2500 Kč)

Staňte se patronem