VYHLAŠUJEME FOTOSOUTĚŽ!

 

fotosoutez_PR_A4.jpg

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „V ZOO JAKO V DIVOČINĚ“

 Pořadatelem soutěže je Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, příspěvková organizace Jihočeského kraje, Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou 373 41. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba,   která zašle fotografie v daném termínu a za daných podmínek organizátorovi soutěže.

·         Odesláním fotografie autor souhlasí s použitím pro nekomerční účely (propagační materiály) bez nároku na honorář a uveřejněním na webových stránkách zoo, facebookovém a instagramovém profilu zoo.

·         Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené osobní údaje slouží pouze pro účely soutěže a potřeby Zoo Hluboká a nebudou poskytnuty třetím osobám.

·         Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s tím, že byl obeznámen s informacemi o zpracování osobních údajů, které najde zde.

·         Fotografie musí být autorským dílem soutěžícího a musí korespondovat s tématem soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesplňující zadané podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně či naopak dobu konání soutěže prodloužit.

·         Jak dlouho soutěž trvá?

§  Od 1. května 2022 do 31. července 2022

·         Kdo může soutěžit?

§  Kdokoliv s výjimkou zaměstnanců Zoo Hluboká 

·         Jaké je základní zadání soutěže?

§  Zoologické zahrady se obecně snaží představovat jednotlivé druhy v expozicích, které se co nejvíce podobají jejich přirozenému prostředí. Často jsou výběhy tak autentické, že zapomenete, že jste v zoo. Vyfotografujte tedy zvíře v Zoo Hluboká tak, aby nebylo patrné, že se nachází ve svém výběhu, ale ve volné přírodě. To znamená, aby nebyly vidět například ploty, zdi, skla, misky s potravou, boudy, stáje…zkrátka cokoliv, co by prozrazovalo, že se zvíře nachází v lidské péči. Zasílat můžete i fotografie, které vznikly ještě před vyhlášením soutěže. Neváhejte tedy sáhnout do svých fotoarchivů.

·         Jaké jsou technické požadavky na zaslané fotografie?

§  Formát jpg

§  Velikost zasílané fotografie maximálně 3000 px krát 2000 px

§  Fotografie nesmějí být dodatečně obsahově upravovány. Povoleny jsou jen základní úpravy (úprava jasu, kontrastu, doostření, ořez atd.)  

·         Kam fotografie posílat?

§  Na e-mail: education@zoohluboka.cz

§  Do e-mailu prosím napište své jméno a datum pořízení fotografie.  

·         Kolik můžete poslat fotografií?

§  Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii.

·         Po uzávěrce soutěže (31. července 2022) fotografie vyhodnotí porota a bude následovat hlasování veřejnosti na Facebooku.

Odměny získají:

§   3 nejlepší fotografie podle hlasování veřejnosti

§  3 nejlepší fotografie podle výběru poroty

·         Nejlepší fotografie pak budou součástí výstavy ve Vzdělávacím centru. Termín konání výstavy bude včas upřesněn.

·         Výherci budou o výsledku informováni e-mailem. Způsob předání cen bude domluven s výherci individuálně.

·         Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.

·         Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.

 

·         Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.