podrobná pravidla fotosoutěže

 

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „KRÁSA DETAILU“

Pořadatelem soutěže je Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, příspěvková organizace Jihočeského kraje, Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou 373 41. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která zašle fotografie v daném termínu a za daných podmínek organizátorovi soutěže.

·     Odesláním fotografie autor souhlasí s použitím pro nekomerční účely (propagační materiály) bez nároku na honorář a uveřejněním na webových stránkách zoo, facebookovém a instagramovém profilu zoo.

·      Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené osobní údaje slouží pouze pro účely soutěže a potřeby Zoo Hluboká a nebudou poskytnuty třetím osobám.

·        Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s tím, že byl obeznámen s informacemi o zpracování osobních údajů, které najdete zde.

·     Fotografie musí být autorským dílem soutěžícího a musí korespondovat s tématem soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesplňující zadané podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně či naopak dobu konání   soutěže prodloužit.

·         Jak dlouho soutěž trvá?

§  Od 1. května 2024 do 31. července 2024

·         Kdo může soutěžit?

§  Kdokoliv s výjimkou zaměstnanců Zoo Hluboká 

·         Jaké je základní zadání soutěže?

§  Pojďme si všímat zvířecích detailů a odhalovat utajenou krásu. Pokud se na zvíře zadíváme opravdu zblízka, můžeme zachytit zajímavý lesk v oku, neobvyklou kresbu plazích šupin, hru barev ptačího peří, zvláštně tvarované zobáky a další struktury. Snímky, které takové detaily zachycují, jsou mnohdy opravdovými uměleckými výtvory. Vyfotografujte tedy zvířata chovaná v naší zoo tak, aby byl zachycen jejich skutečný detail (oko, srst, peří, šupina, zobák, noha, dráp atd.). Zasílat můžete i fotografie, které vznikly ještě před vyhlášením soutěže. Neváhejte tedy sáhnout do svých fotoarchivů.

·         Jaké jsou technické požadavky na zaslané fotografie?

§  Formát jpg

§  Velikost zasílané fotografie maximálně 3000 px krát 2000 px

§  Fotografie nesmějí být dodatečně obsahově upravovány. Povoleny jsou jen základní úpravy (úprava jasu, kontrastu, doostření, ořez atd.)  

·         Kam fotografie posílat?

§  Na e-mail: education@zoohluboka.cz

§  Do e-mailu prosím napište své jméno, datum pořízení fotografie a druh zvířete, jehož detail jste zachytili.

·         Kolik můžete poslat fotografií?

§  Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii.

·         Po uzávěrce soutěže (31. července 2024) fotografie vyhodnotí porota a bude následovat hlasování veřejnosti na Facebooku.

Odměny získají:

§   3 nejlepší fotografie podle hlasování veřejnosti

§  3 nejlepší fotografie podle výběru poroty

·         Nejlepší fotografie pak budou součástí výstavy ve Vzdělávacím centru. Termín konání výstavy bude včas upřesněn.

·         Výherci budou o výsledku informováni e-mailem. Způsob předání cen bude domluven s výherci individuálně.

·         Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.

·         Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.

·         Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.